TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Technische Natuurwetenschappen Bachelor Technische Natuurkunde
TN1403-P IE
Practicum inleiding experimenteren
ECTS: 2
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. J.J.J. Gillissen    J.J.J.Gillissen@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
X/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Toets 'Veiligheid' en toets 'Meten en Onzekerheid' moeten zijn gedaan.
Vakinhoud
Veiligheidskunde: Het leren veilig werken in een fysisch/chemisch laboratorium. Zaken die in relatie tot veiligheid o.a. behandeld worden zijn: werkhouding, RSI, geluid, straling, brand, elektriciteit, veiligheidsborden en regels.
Meten en Onzekerheid: wat is meten?, eenheid, dimensie, bepaling van onzekerheid, doorwerking, strijdigheid, regressie.
Experimenteren: leren van een aantal basisvaardigheden aan de hand van drie proeven, zoals analyseren van een opdracht, opstellen van een meetplan, gebruiken van apparatuur, bijhouden van een laboratoriumjournaal, maken van een onzekerheidsanalyse (Maple), grafische analyse (Origin), schriftelijk rapporteren (MSWord).
Leerdoelen
Kennis maken met de methodiek van het experimenteren.
Leren van een aantal basisvaardigheden op het gebied van experimenteren.
Onderwijsvorm
Hoorcollege 4 middagen, practicum 6 middagen exclusief voorbereiding en uitwerking thuis
Literatuur en studiemateriaal
Dictaat Veiligheid, dictaat Meten en Onzekerheid, Practicumhandleiding Inleiding Experimenteren. Verkrijgbaar bij de practicumadministratie.
Tijdens het practicum heb je de practicumhandleiding, het laboratoriumjournaal, schrijfgerei en zakrekenmachine nodig. Het gebruik van een laptop kan handig zijn.
Wijze van toetsen
Toets veiligheid.
Toets meten en onzekerheid.
Voor berekening eindcijfer gehele inleidende practicum zie: wijze van toetsen Inleidend Practicum TN1403-P