TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Technische Natuurwetenschappen Bachelor Technische Natuurkunde
TN2952-P
Research practicum
ECTS: 5
Vak coordinator
Naam E-mail
Dr. J. Zoetelief    J.Zoetelief@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. M. Rohde    M.Rohde@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
x/x/x/x
Onderwijsperiode
1
2
3
4
Start onderwijs
1
2
3
4
Tentamenperiode
Tentamen op afspraak
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Vijf geavanceerde proeven uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdelingen IST, MSP, QNS, BN en R3
Leerdoelen
Voortgezette kennismaking na je Propedeutisch Eindproject en de vakken oriŽntatie op Natuurkundig Onderzoek in je eerste jaar met het lopende onderzoek in de afdelingen betrokken bij de opleiding Technische Natuurkunde.
∑ OriŽntatie op je Bachelor Eindproject en je (eventuele) masteropleiding Applied Physics.
∑ Meer vaardigheid krijgen in het doen van experimenteel en rekenkundig onderzoek in aansluiting op de propedeutische practica en het Propedeutisch Eindproject, waaronder:
- Kennis nemen van bestaande theorieŽn over de waar te nemen verschijnselen
- Kennis nemen van bestaande instrumenten en meet- en rekenmethoden om die verschijnselen te onderzoeken.
- Leren omgaan met geavanceerde instrumenten, meet- en rekenmethoden die gebruikt worden in modern technisch fysisch onderzoek.
- Een werkplan opstellen en uitvoeren.
- Bijhouden van een journaal.
- Analyseren van meet- en rekenresultaten.
- Mondeling en schriftelijk rapporteren in diverse vormen.
Onderwijsvorm
Practicum
Literatuur en studiemateriaal
Verschilt per proef (zie Blackboard)
Wijze van toetsen
Als regel een verslag
Opmerkingen
Dit researchpracticum is bedoeld voor studenten van het TN programma. Nominaal lopende studenten doen geen practicum in het 3e kwartaal.