TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Technische Natuurwetenschappen Bachelor Technische Natuurkunde
TN2081
Fysica van Duurzame Energie
ECTS: 3
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. W.G. Bouwman    W.G.Bouwman@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Prof.dr.ir. C.R. Kleijn    C.R.Kleijn@tudelft.nl
Dr.ir. M. Rohde    M.Rohde@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/4
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Globaal en nationaal energieverbruik en mogelijkheden voor -opwekking
Milieuimpact evalueren van technologien, windenergie., zonne-energie (zonnecellen, zonneboilers, solar ponds, biomassa, etc.), energieopslag (H2 of elektrisch), brandstofcellen,. kernenergie.
Leerdoelen
• Basiskennis verkrijgen over technieken van duurzame energieopwekking en –verbruik en hieraan berekeningen kunnen doen
• Het kunnen evalueren van milieueffecten van technologieën
• Haalbaarheid van technologie in de maatschappij kunnen bespreken
Onderwijsvorm
Er zijn 7 middagen van 4 uur voor ingeroosterd. De eerste zes middagen zijn twee uur hoorcollege en twee uur projectwerk. Uiteraard moeten de studenten zelf tijd inroosteren om het boek te bestuderen en de projecten uit te werken. De laatste middag wordt gebruikt voor posterpresentaties en korte voordrachten. De colleges gaan over gangbare duurzame energietechnologieën en de projecten gaan over specifiekere technieken waarover de studenten vragen moeten beantwoorden in projectgroepen. Over de colleges komt nog een tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van tentamen en projectresultaat.
Literatuur en studiemateriaal
Sustainable Energy without the hot air, David JC MacKay
Het is gratis beschikbaar op http://www.withouthotair.com/ maar kan ook gekocht worden.
Als achtergrond literatuur zijn aan bevolen "Renewable Energy" van Godfrey Boyle en "Energie survival gids" van Jo Hermans.
Wijze van toetsen
Het cijfer is het gemiddelde van de cijfers voor het tentamen en dat van het projectwerk.
Het projectwerk is weer het gemiddelde van verslag en eindpresentatie.
Dus eindcijfer = 0.5 * tentamen + 0.25 * verslag + 0.25 * eindpresentatie .