TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2014/2015 Civiele Techniek en Geowetenschappen Minors Civiele Techniek
CT3008-14
Minorproject
ECTS: 5
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. J.H. Baggen    J.H.Baggen@tudelft.nl
Ir. P.B.L. Wiggenraad    P.B.L.Wiggenraad@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/8/0/0
Onderwijsperiode
2
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Toepassing van de leerstof van de minor op een actueel project op regionale of stedelijke schaal
Leerdoelen
Vaardigheid in het systematisch analyseren van een vervoer- of verkeersprobleem en het genereren en evalueren van oplossingen
Vaardigheid in het toepassen van leerstof uit de vakken van de minor
Vaardigheid in het werken in teams en het samenwerken met deskundigen van andere disciplines
Vaardigheid in het schriftelijk en mondeling rapporteren
Onderwijsvorm
Groepswerk met presentaties en schriftelijke rapportage
Wijze van toetsen
Rapport en mondelinge presentatie