TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2015/2016 Civiele Techniek en Geowetenschappen Bachelor Civiele Techniek
CTB3340-15
Constructies van gebouwen 1
ECTS: 4
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. K.C. Terwel    K.C.Terwel@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. R. Abspoel    R.Abspoel@tudelft.nl
Prof.dr.ir. D.A. Hordijk    D.A.Hordijk@tudelft.nl
Prof.ir. R. Nijsse    R.Nijsse@tudelft.nl
Ir. G.J.P. Ravenshorst    G.J.P.Ravenshorst@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/4/0
Onderwijsperiode
3
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
3
4
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Ontwerpen van Constructies en Funderingen 1 en 2
Onderdelen
Colleges Hallenbouw
Colleges Woningbouw
Ontwerpoefening en presentatie
Schriftelijk tentamen
Samenvatting
Specifieke functionele, constructieve en uitvoeringstechnische kennis kunnen toepassen voor eenvoudige hallen en woningbouw in verschillende materialen
Vakinhoud
Hallenbouw algemeen inleiding
Hallen in staal overzicht
Hallen in staal geschoorde en ongeschoorde hallen
Hallenbouw algemeen - halconcepten en statische systemen
Hallen in hout overzicht
Vloeren en funderingen van hallen relatie met gebruik en afbouw
Hallen in hout praktijkvoorbeelden
Hallen in prefabbeton elementen en verbindingen
Vloeren en funderingen van hallen krachtswerking
Hallen in staal specifieke elementen en details
Woningbouw elementenbouw in beton
Woningbouw uitvoering in gietbouw
Hallenbouw hemelwaterafvoer platte daken
Leerdoelen
specifieke functionele, constructieve en uitvoeringstechnische aspecten van hallen in staal, hout kennen
specifieke functionele, constructieve en uitvoeringstechnische aspecten van woningbouw (laagbouw) kennen
geleerde kennis kunnen toepassen in eenconstructief ontwerp van een hal met beperkte afmeting en eenvoudige vorm.

Studielast:
workshops: 8*2=16 uur
dictaat: 260:10=26 uur
oefening en presentatie: 46 uur
tentamen voorbereiding: 13 uur
tentamen: 3 uur
Totaal: 104 uur
Onderwijsvorm
workshops
ontwerpoefening met begeleiding
eindpresentatie
tentamen
Vakrelaties
Building Structures 2
Literatuur en studiemateriaal
Dictaat Building structures 1
Wijze van toetsen
Practicum verslag en presentatie (summatief)
Schriftelijk tentamen (summatief)
Verwachte voorkennis
Ontwerpen van constructies en funderingen.
Beton en staalconstructies.
Academische aspecten
Integrale ontwerpaanpak voor diverse bouwmaterialen
Literatuur & Studiematerialen
Dictaat Building structures 1
Beoordeling
Schriftelijk tentamen: 50%
Practicum: 50%

Het tentamen is het gewogen gemiddelde van de individuele vragen
Het practicum wordt beoordeeld op:
85% inhoud (beoordeling per ontwerpvraag)
15% presentatie (mondeling en schriftelijk)
Hulpmiddelen toegestaan bij tentamen
Rekenmachine+quick reference
Collegerama
Nee