TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2016/2017 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Master Computer Science
CS4130
Seminar Programming Languages
ECTS: 5
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. S.T. Erdweg    S.T.Erdweg@tudelft.nl
Prof.dr. E. Visser    E.Visser@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
2/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Engels