TU Delft
Year
NEDERLANDSENGLISH
Organization
Education Type
Education print this page print this page     
2011/2012 Applied Sciences Bachelor Applied Physics
TN1612SK
Theory of Relativity
ECTS: 2
Responsible Instructor
Name E-mail
Prof.dr. R.F. Mudde    R.F.Mudde@tudelft.nl
Contact Hours / Week x/x/x/x
0/0/0/4
Education Period
4
Start Education
4
Exam Period
4
Exam by appointment
Course Language
Dutch
Course Contents
Speciale Relativiteit
Einstein's Axioma's, Lorentz transformaties, tijdrek & lengtekrimp, ruimte-tijd geometrie, relativistische kinematica & Doppler effect, vier-vectoren, massa en energie equivalentie, relativistische dynamica
Study Goals
Kennis maken met de Relativiteitstheorie en de beperkingen van de Newtonse mechanica.
Leren en begrijpen van consequenties van constante lichtsnelheid en Lorentz transformatie, zoals tijdrek en lengtekrimp en equivalentie van massa en energie.
Leren van concept vier-vectoren.
Education Method
4e kwartaal: drie maal 1 uur college (theorie) direct gevolgd door 1 uur oefenopgaven
Literature and Study Materials
W.D. McComb, Dynamics and Relativity, Oxford University Press.
hoofdstukken 11 t/m 14.
Assessment
Schriftelijk tentamen