TU Delft
Year
NEDERLANDSENGLISH
Organization
Education Type
Education print this page print this page     
2014/2015 Aerospace Engineering Minors Aerospace Engineering
AE3512
Asset Management
ECTS: 4
Responsible Instructor
Name E-mail
Prof.dr. G.J.W. van Bussel    G.J.W.vanBussel@tudelft.nl
Instructor
Name E-mail
Dr. T.E. van der Lei    T.E.vanderLei@tudelft.nl
Dr. M.J. Martinez    M.J.Martinez@tudelft.nl
Contact Hours / Week x/x/x/x
0/4/0/0
Education Period
2
Start Education
2
Exam Period
Different, to be announced
Course Contents
Asset management is het geheel aan activiteiten die voortvloeien uit de bedrijfswaarden en het strategische plan waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal beheren van de assets om deze waarden te realiseren. Onder optimaal beheer wordt de balans tussen prestaties, risico’s en kosten gedurende de gehele levenscyclus verstaan. Voor veel asset intensieve bedrijven is het asset management het belangrijkste bedrijfsproces. Recent zijn hiervoor een aantal standaarden ontwikkeld die nu wijd geďmplementeerd worden in de industrie. Belangrijk element hierbij is dat de optimale balans tussen kosten, prestatie, en risico’s op strategisch niveau (systeemniveau) ligt en het gehele portfolio aan assets beslaat. Om deze optimale balans tussen prestaties, risico’s, en kosten te krijgen hebben asset intensieve organisaties zeer veel informatie nodig (denk aan asset data, contract data, etc.). In dit vak leren de studenten wat modern systeemgericht asset management inhoudt en leren dit toe te passen op huidige en toekomstige offshore wind parken
Study Goals
- Studenten kunnen uitleggen waarom het asset management de laatste 10 jaar een vlucht heeft genomen en kunnen beargumenteren hoe het concept zich zal gaan ontwikkelen voor offshore wind.
- Studenten kennen de begrippen van de keten: asset owner, asset manager, service provider en de bij elke rol behorende activiteiten en kunnen deze toepassen voor offshore wind parken.
- Studenten kennen de plan-do-check circle, waarom deze wordt gebruikt binnen het continu verbeteren van het asset management en kunnen deze toepassen voor offshore wind.
- Studenten kennen de belangrijkste asset management tools (LCC, risico analyse, FMCA, etc.) en hun toepassing in offshore wind.
- Studenten kennen de belangrijkste onderhoudsprincipes (RCM,TPM, etc.) en kunnen beargumenteren welke van deze belangrijk is/wordt om de asset management principes goed toe te kunnen passen.
- Studenten zijn bekend met de wijze van bedrijfsvoering en supervisie van offshore wind parken
- Studenten kennen de aspecten die van belang voor het plannen en uitvoeren van onderhoudsoperaties in offshore wind parken
- Studenten zijn bekend met de state of the art data acquisitie en data analyse tools en hardware en zijn op de hoogte van toekomstige verbeteringen op dit gebied (SCADAen CMS systems)
- Studenten zijn bekend met een holistische aanpak betreffende de monitoring van offshore wind parken en hun componenten voor wat betreft structurele integriteit en degradatie (HOLSIP aanpak)
Education Method
- Colleges
- Toepassen: opencourseware, Collegerama,, simulatie software etc.
Assessment
Tussentijdse toetsen en een en afsluitende casus