TU Delft
Year
NEDERLANDSENGLISH
Organization
Education Type
Education print this page print this page     
2016/2017 Technology, Policy and Management Bachelor Systems Engineering, Policy Analysis & M
TB133A
Agent-Based Modelling
ECTS: 5
Module Manager
Name E-mail
Dr. M.E. Warnier    M.E.Warnier@tudelft.nl
Instructor
Name E-mail
Dr.ir. I. Nikolic    I.Nikolic@tudelft.nl
Co-responsible for assignments
Name E-mail
Dr.ir. I. Nikolic    I.Nikolic@tudelft.nl
Contact Hours / Week x/x/x/x
0/0/5/0
Education Period
3
Start Education
3
Exam Period
3
4
Course Language
Dutch
Summary
Dit vak verzorgt een introductie in agent gebaseerde modelleertechnieken. De verschillende technieken tezamen bieden een denkwijze die kan worden gebruikt een vele situaties, zowel voor analyse als (re)design.
Course Contents
De volgende onderdelen zullen worden behandeld tijdens de hoorcolleges van het vak: gestructureerde en ongestructureerde interactie van agenten (expliciete regels aanpak tegenover een emergente aanpak), modelleer niveaus: operationeel, tactisch en strategisch, exploratieve en probleemoplossende aanpak, (agent gebaseerd) redesign en nieuw design. Aan de hand van een reeks van voorbeelden wordt bekeken in welke situatie welke (agent) aanpak het beste werkt.Daarnaast wordt er een practicum verzorgd waarin studenten verschillende aanpakken zelf toepassen. Hiervoor wordt het programma NetLogo gebruikt.
Study Goals
Na succesvolle afronding van de module:

- weet de student wanneer hij/zij Agent-Based Modelling (ABM) kan gebruiken en is hij/zij in staat ABM toe te passen;
- is de student in staat een onderdeel van een probleemsituatie uit verschillende domeinen te beschrijven in ABM-concepten (agenten, organisaties, communicatie etc.);
- is de student in staat de verschillende onderdelen van de modelcyclus die nodig zijn voor het maken van een Agent-Based Model te doorlopen (conceptualisatie, specificatie, verificatie, validatie, experimenteren enz.);
- kent de student de belangrijkste modelleerconcepten (toestand, regels, invoer, uitvoer, enz.) die gebruikt worden in NetLogo, en kan de student NetLogo als simulatiegereedschap efficiŽnt en effectief gebruiken, inclusief animatie voor de communicatie;
- is de student in staat een niet te complex model foutloos en binnen beperkte tijd in NetLogo te coderen en hiermee relevante experimenten uit te voeren.
Education Method
Er zijn twee colleges van een uur (in Week 1 en Week 9) waarbij de opzet van het vak wordt uitgelegd (Week 1) en een afsluitende Q&A sessie (Week 9).

Het theoriedeel van dit vak wordt aangeboden via Collegerama en materiaal op Blackboard.

Twee maal per week werkcolleges (in totaal 4 uur) waarbij (computer) opgaves worden gemaakt in NetLogo, deze worden ingeleverd via blackboard waarna feedback wordt gegeven n.a.v. een nakijkmodel.

De werkcolleges bevatten ook enkele interactive colleges waarbij de docent de laptop gebruikt om algemene programeer en specifieke NetLogo concepten te illustreren.

Studenten werken in groepen van 3 personen. Ze maken gezamenlijk 5 opdrachten. Studenten krijgen de mogelijkheid om extra (verdiepende) opdrachten te maken voor een bonus.
Computer Use
Computerpractica die gebruik maken van het programma NetLogo ( http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ )
Books
Het boek "An Introduction to Agent-Based Modeling" van Uri Wilensky en William Rand + practicum reader + materiaal uitgedeeld via blackboard
Assessment
Het eindcijfer wordt bepaald dmv:

- 5 inleveropdrachten (20% eindcijfer)
- Theorie meerkeuze deeltentamen (30% eindcijfer)
- Netlogo praktijk deeltentamen (50% eindcijfer)

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een aantal bonusopdrachten te maken voor in totaal maximaal een half punt bonus.

Voor het hertentamen tellen de inleveropdrachten (inlcusief bonus) niet mee. Hiervoor geldt dat het eindcijfer wordt bepaald dmv:

- Theorie meerkeuze deeltentamen (40% eindcijfer)
- Netlogo praktijk deeltentamen (60% eindcijfer)

Inleveropdrachten die in 1 college jaar zijn gemaakt kunnen niet worden meegenomen naar het volgende college jaar.