TU Delft
Year
NEDERLANDSENGLISH
Organization
Education Type
Education print this page print this page     
2017/2018 Applied Sciences Bachelor Applied Physics
TN1612TU
Mechanics and Theory of Relativity
ECTS: 6
Responsible Instructor
Name E-mail
Prof.dr. R.F. Mudde    R.F.Mudde@tudelft.nl
Instructor
Name E-mail
Dr. K.W.A. van Dongen    K.W.A.vanDongen@tudelft.nl
Contact Hours / Week x/x/x/x
0/0/0/0/16/16/0/0
Education Period
3A
3B
Start Education
3A
Exam Period
3A
3B
Course Language
Dutch
Course Contents
Klassieke Mechanica
Wetten van Newton en Galilei-transformaties; behoud van energie,
impuls en impulsmoment; centrale krachtvelden, wetten van Kepler;
stelsels van puntmassa’s, dynamica van starre lichamen, beweging in
niet-inertiaal systemen, schijnbare krachten; botsingen;

Speciale Relativiteit
Einstein's Axioma's, Lorentz transformaties, tijdrek & lengtekrimp,
ruimte-tijd geometrie, relativistische kinematica & Doppler effect,
vier-vectoren, massa en energie equivalentie, relativistische dynamica.
Study Goals
- Basiskennis verkrijgen van de basiswetten van de klassieke
mechanica [1]
- Basiskennis verkrijgen van de speciale relativiteitstheorie en van de beperkingen van de wetten van
Newton [1]
-Basisproblemen van de klassieke mechanica kunnen analyseren
[2,3,4]
-Basisproblemen van de special relativiteitstheorie kunnen
analyseren [2,3,4]
-Basisproblemen van de klassieke mechanica kunnen oplossen
[2,3,4]
-Basisproblemen van de special relativiteitstheorie kunnen
oplossen [2,3,4]
Education Method
contacturen 0/0/16/0
3e kwartaal: vier ochtenden, steeds startend met 1e uur college (theorie & demos), gevolgd door zelfstudie en begeleide oefenopgaven.
Literature and Study Materials
W.D. McComb, Dynamics and Relativity, Oxford University Press.
Gehele boek, behalve hoofdstukken 8, 10 en 15.
Assessment
Schriftelijk deeltentamen in 5e week (telt voor 50%):
hoofdstukken 1 t/m 6
Schriftelijk deeltentamen in 10e week (telt voor 50%):
hoofdstukken 7 t/m 14 (behalve 10)
Schriftelijk tentamen hele stof in 10e week