TU Delft
Jaar
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
Opleidingstype
Opleiding Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
Jaar 2012/2013
Organisatie Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen
Opleiding Minors Maritieme Techniek

Programma PDF  download  toon 

Programma

Code MT-Mi-026-12
Omschrijving MT-Mi-026-12 Schakelminor MT voor CT


Programma kenmerken

Minor coordinator
Naam E-mail
E.P. van Luik    E.P.vanLuik@tudelft.nl
Contactpersoon voor studenten
Ewoud van Luik (e.p.vanluik@tudelft.nl)
Naam programma
Schakelminor Maritieme Techniek voor CT
Onderwijs- / Opleidingscoordinator
Ewoud van Luik
ECTS Programma
Minimaal 23, maximaal 45 ECTS afhankelijk van de bachelor achtergrond
Ingangseisen
Niveau eind tweede jaar
Penvoerende Faculteit
3mE
Penvoerende Opleiding
MT
ECTS Minor (omvang)
Minimaal 23, maximaal 45 ECTS afhankelijk van de bachelor achtergrond
Bestemd voor
Bachelorstudenten van CT
Geeft toegang tot
MSc Marine Technology
Aanbevolen voorkennis
Niveau eind tweede jaar
Ingangseisen Minor
Niveau eind tweede jaar
Minor Eindtermen
Voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om met succes de Masteropleiding Marine Technology te kunnen doorlopen.
Samenhang / Doel Minor
Samenhangend, specifiek werktuigkundig pakket uit de BSc opleiding MT.
Inhoud / omschrijving Minor 1
Zie de respectievelijke programma's naar Bachelorachtergrond.
Onderwijsvormen
Hoorcollege en evt. instructie
Toetsing Minor
Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst.
Maximum aantal deelnemers
200
Minimum aantal deelnemers
0
Opmerkingen / Rooster Minor
De vakken in de respectievelijke tabellen zijn gekozen uit het reguliere BSc programma MT en beperken zich niet tot één semester.
Maximaal 15 ECTS kunnen worden opgenomen binnen de vrije keuzeruimte in de masteropleiding MT, na overeenstemming met de afstudeerhoogleraar.


Vakken

Vakcode Vak titel ECTS punten
p1
p2
p3
p4
p5
MT219-09 Maritieme werktuigkunde 1
 
4
MT3408 Scheepsbewegingen
 
6
MT526-11 D2 Hydromechanica 2 - Geometrie en Stabiliteit
 
2
MT527 Hydromechanica 3
 
2
MTP2410 Project Ontwerpen van Schepen
 
11
WB1216-06 Dynamica 2
 
3
WB2105mt Control Engineering for MT
 
3
WB4100-12 Thermodynamica 1
 
3
,5