TU Delft
Jaar
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
Opleidingstype
Opleiding Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
Jaar 2012/2013
Organisatie Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen
Opleiding Minors Werktuigbouwkunde

Programma PDF  download  toon 

Programma

Code WB-Mi-024-12
Omschrijving WB-Mi-024-12 Schakelminor WB voor MST


Programma kenmerken

Penvoerende Faculteit
3mE
Penvoerende Opleiding
WB
Minor naam
Schakelminor Werktuigbouwkunde voor MST
Bestemd voor
Bachelorstudenten MST
Geeft toegang tot
MSc Mechanical Engineering
Ingangseisen Minor
Niveau eind tweede jaar
Minor Eindtermen
Voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om met succes de Masteropleiding Mechanical Engineering te kunnen doorlopen.
Samenhang / Doel Minor
Samenhangend, specifiek werktuigkundig pakket uit de BSc opleiding Wb.
Inhoud / omschrijving Minor 1
Ondergenoemde 3 vakken worden aanbevolen te volgen:

wb1114-12 Statica (3)
wb1115-12 Sterkteleer 1 (4)
wb1116 Dynamica A (4)

Het betreffen voorbereidende vakken voor de volgende 3 verplichte vakken:

wb1217 Sterkteleer 2 (3)
wb1218-07 Niet lineaire mechanica (2)
wb1216-06 Dynamica 2 (3)

Overige verplichte vakken:

et3026wb Elektrische aandrijvingen (3)
wb2207 Regeltechniek (3)
wb3101-11 Ontwerpen wtk. systemen 1 (3)
wb3201 Ontwerpen werktuigk. systemen 2 (3)
wb3550 Warmte & stofoverdr. (voorheen wb1321) (3)
wb5104 Vervaardigingskunde (3)
wb620` Materiaalkunde 2 (3)

Totaal aantal verplichte ECTS (29)
Onderwijsvormen
Hoorcollege en evt. instructies
Toetsing Minor
Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst.
Maximum aantal deelnemers
200
Opmerkingen / Rooster Minor
De vakken zijn gekozen uit het reguliere BSc programma Wb en beperken zich niet tot 1 semester.
Van de studiepunten kunnen maximaal 15 EC opgenomen worden binnen de vrije keuzeruimte in de masteropleiding ME na overeenstemming met de afstudeerhoogleraar. De overige studiepunten komen boven de 120 EC van de masteropleiding.
In geval het aantal studiepunten minder dan 30 EC is kunnen keuze vakken worden opgevoerd in overleg met de eigen opleiding.


Vakken

Vakcode Vak titel ECTS punten
p1
p2
p3
p4
p5
ET3026WB Elektrische aandrijvingen
 
3
WB1116 Dynamica A Wb en MT
 
4
WB1216-06 Dynamica 2
 
3
    WB1216-06 D1     Dynamica 2, tentamen
 
2
,5
    WB1216-06 D2     Dynamics 2, practicum
 
0
,5
WB1217 Sterkteleer 2
 
3
    WB1217 D1     Sterkteleer 2 - tentamen
 
2
    WB1217 D2     Sterkteleer 2 - practicum
 
1
WB1218-07 Niet lineaire mechanica
 
2
    WB1218-07 D1     Niet lineaire mechanica - tentamen
 
1
,5
    WB1218-07 D2     Niet lineaire mechanica - practicum
 
0
,5
WB2207-07 Regeltechniek
 
3
    WB2207-07 D1     Regeltechniek - tentamen
 
2
,5
    WB2207-07 D2     Regeltechniek - practicum
 
0
,5
WB3101-11 Ontwerpen van Werktuigkundige Systemen 1 (OWS 1)
 
3
WB3201 Ontwerpen van Werktuigkundige Systemen 2 (OWS 2)
 
3
WB3550 Warmte en stofoverdracht
 
3
WB5104-12 Vervaardigingskunde
 
3
    WB5104-12 T1     Vervaardigingskunde, tussentoets
 
0
    WB5104-12 T2     Vervaardigingskunde, eindtoets
 
3
WB6201 Materiaalkunde 2
 
3